Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

11.03.2022

Komunikat Prorektora ds. Nauki ws. ewaluacji za rok 2021 w obszarze naukowym

Szanowni Państwo,

W związku z procesem ewaluacji nauczycieli akademickich i pracowników zatrudnionych w grupie badawczo-technicznej za rok 2021, który rozpoczął się w systemie SONAR w dniu 04.03.2022 r. uprzejmie informuję, że Państwa osiągnięcia w obszarze naukowym zostaną uzupełnione w systemie w następujący sposób:

 

 1. Dorobek publikacyjny (sloty) za rok 2021 zostanie zamieszczony przez pracownika Biblioteki Głównej w formie 2 raportów:
  a) raportu  obejmującego sumę punktów, liczbę slotów wraz ze średnią wartością slota,
  b) raportu obejmującego najlepszą wartość jednego slot.
   
 2. Równoważne osiągnięcia naukowe wymienione w Załączniku nr 4 ZR 127/2019 i ZR 133/2021 za rok 2021 zostaną zamieszczone przez pracownika CWNR na podstawie posiadanych danych dotyczących:
  a) uzyskanych grantów międzynarodowych / krajowych,
  b) uzyskanych patentów europejskich / krajowych,
  c) przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań lub know-how związanego z tymi wynikami,
  d) przychodów z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  e) promotorstwa obronionych rozpraw doktorskich,
  f) opublikowania artykułów naukowych w wydawnictwie UM w Lublinie.
   
 3. Równoważne osiągnięcia organizacyjne wymienione w Załączniku nr 5 ZR 127/2019 i ZR 133/2021 za rok 2021 powinny zostać uzupełnione przez Badacza samodzielnie, poprzez załączenie w systemie dokumentu potwierdzającego dane osiągnięcie z listy Załącznika nr 5.

 

Po zalogowaniu się do systemu SONAR będziecie Państwo poproszeni o wybór zarządzenia, na podstawie którego podlegacie Państwo ewaluacji:

 • osoby, które zostały zatrudnione w Uczelni przed dniem 01.10.2021 r. – do wyboru Zarządzenie Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub Zarządzenie Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych  w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,
 • osoby, które zostały zatrudnione w Uczelni przed dniem 01.10.2021 r., ale począwszy od 01.10.2021 r. zmieniły zajmowane stanowisko - Zarządzenie Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami ww. zarządzeń pracownik zobowiązany jest przedłożyć do kierownika jednostki organizacyjnej Kartę Ewaluacji/Oceny w obszarze naukowym, co oznacza, że każdy Badacz samodzielnie przesyła w systemie SONAR uzupełnioną kartę do bezpośredniego przełożonego.

 

W przypadku pytań / wątpliwości dotyczących obszaru naukowego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

W przypadku problemów technicznych związanych z systemem SONAR prosimy o kontakt mailowy: cemsystem@umlub.edu.pl

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022