Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

02.06.2022

Informacja dot. aplikowania o granty wewnętrzne innowacyjne

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Rektora nr 12/2021 z dn. 27.01.2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki, termin składania wniosków o finansowanie grantów innowacyjnych upływa dnia 30 czerwca 2022 roku.

 

Jednocześnie przypominamy, iż granty innowacyjne dedykowane są doświadczonym pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML, posiadającym co najmniej stopień doktora w grupie badawczej lub badawczo-dydaktycznej, z wyłączeniem osób, które realizują grant zewnętrzny w dniu składania wniosku.

 

Ponadto zaznaczamy, że czas trwania grantów nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a wartość dofinansowania wynosi do 200 000 zł z kosztami pośrednimi. Warunkiem rozliczenia jest aplikowanie o środki zewnętrzne o wartości powyżej 200 tys. zł oraz przejście 1-go etapu oceny merytorycznej w ciągu 2 lat od zakończenia grantu innowacyjnego.

 

Wnioski o granty innowacyjne należy przygotować w języku angielskim i przesłać w formie elektronicznej na adres pracowników DWSFN. Wydrukowane i podpisane dokumenty prosimy składać w Dziale Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki (Al. Racławickie 1, p. 232/233).

 

 

Pliki do pobrania

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022