Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

23.01.2020

Komunikat ws. wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego na terenie kraju

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  wydał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju (Zarządzenie nr 6 PRM z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

 

Stopień alarmowy obowiązuje od czwartku 23 stycznia 2020 roku (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020 roku (do godziny 23:59), a jego wprowadzenie ma charakter prewencyjny i jest związane z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

 

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

 

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

 

W związku z powyższym, realizując zadania wynikające z Modułów zadaniowych przewidzianych do wykonania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP prosimy o:

  • zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia na terenie Uczelni,
  • informowanie portierów lub kierowników obiektów w przypadku zauważenia porzuconych paczek, bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności na terenie Uczelni, w tym w zakresie, a także zakłóceń w pracy systemów informatycznych.

Więcej informacji dotyczących wprowadzonych stopni alarmowych dostępnych jest na stronie internetowej:

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020