Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

01.07.2020

Pożyczka antykryzysowa dla pracowników UM w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że JM prof. dr hab. Andrzej Drop Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wydał Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie wprowadzenia jednorazowej Pożyczki Antykryzysowej dla pracowników UM w Lublinie, którzy zostali dotknięci negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 w 2020 roku.

 

Nieoprocentowana Pożyczka Antykryzysowa w wysokości maksymalnie do 5.000 zł udzielana będzie na podstawie wniosku złożonego przez pracownika UM (załącznik nr 8) w Sekcji ds. Socjalnych w terminie do 25 września 2020 roku. Pożyczka podlega spłacie w 18 ratach i będzie potrącana z wynagrodzenia w następnym miesiącu od dnia jej udzielenia.

 

Pożyczka Antykryzysowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków do wyczerpania środków finansowych funduszu przeznaczonych na ten cel w planie finansowym na 2020r.

 

Wnioski o pożyczkę można składać w postaci skanów wysłanych za pośrednictwem służbowego maila na adres: socjalny@umlub.pl lub bezpośrednio do skrzynki kontaktowej przy portierni w Collegium Novum al. Racławickie 1.

 

Sekcja ds. Socjalnych Działu Kadr i Płac UM w Lublinie

Pliki do pobrania

zarzadzenie_rektora_um_w_lublinie_nr_81_2020.pdf

Zarządzenie Rektora nr 81/2020

zalacznik_nr_8_do_regulaminu_zfss-1.docx

Wniosek o Pożyczkę Antykryzysową (zał. nr 8)

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020