Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

25.04.2018

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie...
25.04.2018

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie...
25.04.2018

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie...
24.04.2018

Konkurs n astanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie...
24.04.2018

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Higieny


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Higieny UM w Lublinie...
1  2  3  4  5    

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018