Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

17.08.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w II Zakładzie Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie


Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Zakładzie Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie...
17.08.2017

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w II Zakładzie Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie


Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Zakładzie Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie...
16.08.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii UM w Lublinie


Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii UM w Lublinie...
11.08.2017

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie


Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie...
10.08.2017

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej


Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie...
1  2  3  4  5    … 6

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2017