Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

22.12.2014

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 8 stycznia 2015 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 2. Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Posiadanie otwartej specjalizacji z zakresu z anestezjologii i intensywnej terapii.
 4. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 5. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami (w tym zajęć wykorzystujących techniki symulacyjne).
 6. Preferowane posiadanie doświadczenia w prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy medycznej.
 7. Preferowane posiadanie doświadczenia z zakresu wykorzystania technik symulacyjnych w nauczaniu medycyny.
 8. Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 6. Zaświadczenie o posiadanej lub otwartej specjalizacji.
 7. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 8. Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 9. Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy medycznej – jeśli dotyczy kandydata.
 10. zaświadczenie z zakresu wykorzystania technik symulacyjnych w nauczaniu medycyny – jeśli dotyczy kandydata.
 11. Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 12. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021