Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

13.01.2014

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Historii Nauk Medycznych

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 14 lutego 2014 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko asystenta:

  • Podanie skierowane do Dziekana.
  • Życiorys.
  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

  • Posiadać tytuł zawodowy lekarza medycyny, magistra farmacji, magistra pielęgniarstwa lub magistra historii.
  • Posiadać biegłą znajomość obsługi komputera.
  • Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022