Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

23.12.2015

Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 13 stycznia 2016 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika elektroradiologii.
 • Ukończenia studiów wyższych II stopnia i uzyskanie tytułu magistra.
 • Minimum dwuletniego stażu pracy w zawodzie technika elektroradiologii.
 • Posiadania doświadczenia zawodowego a także udokumentowanej praktyki w zakresie radiologii ogólnej, radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
 • Posiadania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu diagnostyki obrazowej pozwalającej na prowadzenie zajęć ze studentami kierunku Elektroradiologia
 • Znajomości zagadnień związanych z działalnością Zakładu Elektroradiologii.
 • Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami Elektroradiologii.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Dokument potwierdzający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika elektroradiologii.
 • Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych, uzyskanie tytułu magistra.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Opinia pracodawcy z przebiegu pracy zawodowej.
 • W przypadku cudzoziemców - Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021