Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

07.11.2019

Uzasadnienie wyniku konkursu na stanowisko lektora języka niemieckiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Do postępowania konkursowego na stanowisko lektora języka niemieckiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przystąpiło dwoje kandydatów, z których wyłoniono Pana mgr Tomasza Jędrycha.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że Pan mgr Tomasz Jędrych spełnia wymagania na stanowisku lektora języka niemieckiego, w szczególności wykazał się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego ogólnego i specjalistycznego z zakresu nauk medycznych oraz wykazał się czynną znajomością języka angielskiego na poziomie B2+ i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze studentami anglojęzycznymi.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022