Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

27.01.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

 

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego,
 • Posiadanie specjalizacji z położnictwa i ginekologii,
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana

      Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 • Klauzura informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,

      Wzór formularza

 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Zaświadczenie o specjalizacji,
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną),
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 25.02.2020 r. na adres:

 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(budynek TBV, II piętro, pok. 208)

ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022