Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

21.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Medycznego w Lublinie

Informujemy, że konkurs z dnia 18.08.2021 r. na 2 stanowiska instruktora w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został rozstrzygnięty.

 

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego przystąpiło sześciu kandydatów.

 

Komisja Konkursowa w wyniku głosowania tajnego wybrała Panią Mgr Sabinę Włodek i Pana Mgr Pawła Tokarskiego do objęcia stanowiska instruktora w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021