Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

20.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendystę - doktoranta w ramach projektu badawczego PRELUDIUM BIS

Informujemy, że konkurs z dnia 18.06.2021 r. na stanowisko stypendysty – doktoranta w projekcie badawczym Preludium Bis 2 pt.: „Ocena wpływu deprywacji wzrokowej u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki na zmiany strukturalne i funkcjonalne w drodze wzrokowej z użyciem rezonansu magnetycznego 7-Tesla” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, został rozstrzygnięty.


Na konkurs w terminie do dnia 15.08.2021 r. wpłynął 1 wniosek.

 

Komisja Konkursowa wybrała 1 osobę stanowisko stypendysty.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021