Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

28.09.2021

Informacja o braku rozstrzygnięcia konkursu na stypendium w ramach projektu badawczego w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii


Konkurs z dnia 06.08.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym, pt.: „Wpływ heterogenności oraz mikrośrodowiska raka jajnika na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach”, w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, nie został rozstrzygnięty...
28.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej


Informacja o wyniku konkursu z dnia 27.08.2021 r. na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.09.2021

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej


Informacja o braku rozstrzygnięcia konkursu z dnia 27.08.2021 r. na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
21.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Medycznego w Lublinie


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Medycznego w Lublinie...
21.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
1 …    2  3  4  5  6    … 45

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021