Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

26.01.2018

Wyniki konkursu na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką

Niniejszym informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką na Wydz. Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

na stanowisko:

Stypendysta-doktorant (dziedziny: farmakologia lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Wpływ podania katynonów, na przykładzie mefedronu w okresie młodzieńczym i na fenotyp dorosłych osobników - przedklinieczne badania behawioralne i neurochemiczne nad aktywnością metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w mózgu szczurów”, finansowanym ze środków NCN, którego Kierownikiem jest Prof. dr hab. Jolanta Helena Kotlińska

 

Opis zadań:

 • Badania behawioralne obejmujące podstawowe testy farmakologiczne (aktywność lokomotoryczna, testy pamięci przestrzennej i poznawczej, ocena działania nagradzającego substancji, lęk, depresja)
 • Analiza i opracowanie statystyczne wyników badań z użyciem statystycznych programów komputerowych (Statistica, GraphPad Prism)
 • Badania biochemiczne z użyciem testów Western blot analiza, gel zymography
 • Przygotowanie wyników do publikacji w języku angielskim

 

Liczba stanowisk: 1

 

Wymagania:

 • Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu łączącego aspekty farmakologii i biologii molekularnej preferowane będą osoby posiadające tytuł magistra farmacji lub nauk pokrewnych (dyplom ukończenia studiów z oceną co najmniej dobrą)
 • Status doktoranta (bądź gotowość podjęcia studiów doktoranckich)
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań na zwierzętach (ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych)
 • Czynna znajomość dostępnych programów do analizy statystycznej wyników
 • Mile widziane: doniesienia z wystąpień konferencyjnych bądź publikacje w czasopismach naukowych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe w wysokości 2000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 36 m-cy.

 

Termin składania ofert minął: 15 stycznia 2018 roku.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja jednogłośnie rekomendowała Pana mgr Pawła Grocheckiego.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019