Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

17.05.2018

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w ZAKŁADZIE INFORMATYKI I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Z PRACOWNIĄ ZDALNEGO NAUCZANIA

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w ZAKŁADZIE INFORMATYKI I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Z PRACOWNIĄ ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183) oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • Czynna znajomość języka obcego
 • Posiadanie min. trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnych i statystyki medycznej
 • Biegła znajomość i praktyczna umiejętność wykorzystania pakietu MS Office (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz programów graficznych Corel, Photoshop
 • Biegła znajomość i praktyczna umiejętność wykorzystania programu STATISTICA w zakresie podstawowym, zaawansowanych analiz wielowymiarowych oraz umiejętność wykorzystania pakietu Data Miner, Zestaw Medyczny
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów
 • Mile widziane:

- Ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki lub statystyki

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

 Wzór formularza

 

 • CV
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
 • dokumenty potwierdzające posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnych i statystyki medycznej
 • dokumenty potwierdzające biegłą znajomość i praktyczną umiejętność wykorzystania pakietu MS Office oraz programów graficznych Corel, Photoshop
 • dokumenty potwierdzające biegłą znajomość i praktyczną umiejętność wykorzystania programu STATISTICA w zakresie podstawowym, zaawansowanych analiz wielowymiarowych oraz umiejętność wykorzystania pakietu Data Miner, Zestaw Medyczny
 • w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów
 • dokumenty potwierdzające ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki lub statystyki
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

 Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy

 

 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183)

Oświadczenie - art. 109

 

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych do niej, zaś po wskazanej dacie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 • w przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 7 czerwca 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 20, klatka C.

 

Warunki konkursowe

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019