Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

06.07.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183) oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Czynna znajomość języka obcego

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

 Wzór formularza

 • CV
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy

 

 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183)

Oświadczenie - art. 109

 

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 • w przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 27 lipca 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C.

 

Warunki konkursowe

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2019