Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

29.08.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • Czynna znajomość języka obcego
 • Dobra znajomość obsługi programów Statistica i pakietu MS Office
 • Wiedza nt. możliwości zastosowania metod statystycznych w analizie danych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

 Wzór formularza

 • CV
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego magistra (kserokopia – oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
 • dokumenty potwierdzające dobrą znajomość obsługi programów Statistica i pakietu MS Office oraz wiedzę nt. możliwości zastosowania metod statystycznych w analizie danych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu (np. ukończone studia podyplomowe z zakresu analizy danych lub posiadanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy

 

 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Oświadczenie - art. 113

 

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 • oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie

Oświadczenie

 

 • oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej i zaliczeniu do liczny N

Oświadczenie - dziedzina/dyscyplina

 

 • w przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego (Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego), ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 19 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Patrycja Ośródek).

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020