Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

31.10.2019

Uzasadnienie wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Do postępowania konkursowego przystąpił jeden kandydat Pan lek. dent. Grzegorz Barszczewski, który spełnił warunki formalne do zatrudnienia na stanowisko instruktora w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020