Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

04.06.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w wymiarze 3/4 czasu pracy w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w wymiarze ¾ czasu pracy w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii UM w Lublinie...
03.06.2019

Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie...
31.05.2019

Konkurs na 2 stanowiska INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na dwa stanowiska INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu...
24.05.2019

Wyniki konkursu na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w projekcie badawczym w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej


Wyniki otwartego konkursu na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w projekcie badawczym w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
22.05.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii


Poszukujemy osoby entuzjastycznie nastawionej oraz zmotywowanej do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii na okres 30 miesięcy.
  1  2  3    

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019