Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

08.04.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO


Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO...
03.04.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie...
03.04.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Lublinie...
03.04.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chemii Leków UM w Lublinie...
19.03.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie...
  1  2  3    

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2019