Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
Tel. stacjonarny:
+48 81448 5046
E-mail ogólny:
jolanta.szymanska@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
20-081 Lublin
ul. Karmelicka 7 (SCK)
+48 81532 0619
Pokój:
25

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018