Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

mgr Ewelina Kopacz

Ewelina Kopacz
Stanowisko:
Starszy referent
Komórka organizacyjna:
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
20-093 Lublin
ul. dr K. Jaczewskiego 8 (II Zakład Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii II Wydziału Lek. z Oddz. Angl.)
+48 81448 5153

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2017