Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
E-mail
1wydzlek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
Stanowisko
Profesor
E-mail
ryszard.maciejewski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6022
Nr pokoju
3

O Studiach

Misją Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (dawniej I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym) jest dążenie do doskonałości w kształceniu studentów na kierunkach medycznych, prowadzenie badań naukowych o wysokim stopniu innowacyjności oraz podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych zapewniających pełne bezpieczeństwo pacjentom.

 

Cele strategiczne:

 

 1. Ustawiczne doskonalenie programów dydaktycznych i jakości kształcenia zgodnie z najlepszymi standardami edukacji dla zawodów medycznych.
 2. Wprowadzenie modelu ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.
 3. Zapewnienie standaryzowanego, bezpiecznego i powtarzalnego środowiska edukacji medycznej skupionego wokół opieki nad pacjentem.
 4. Prowadzenie innowacyjnych badań naukowych służących rozwojowi wiedzy medycznej i odpowiadających potrzebom zdrowotnym mieszkańców regionu.
 5. Stworzenie międzynarodowej wspólnoty akademickiej skupionej na rozwoju edukacji i badań naukowych służących  ochronie zdrowia pacjentów.
 6. Ustawiczna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Kształcenie studentów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym (dawniej I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym) odbywa się na 4 kierunkach:

 

 • lekarsko-dentystycznym – studia jednolite magisterskie,
 • technikach dentystycznych – studia pierwszego stopnia,
 • higienie stomatologicznej – studia pierwszego stopnia,
 • elektroradiologii – studia pierwszego stopnia,
 • elektroradiologii – studia drugiego stopnia.

 

Na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe „Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena”.

 

Wydział prowadzi studia w języku angielskim na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020