Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
E-mail
1wydzlek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
Stanowisko
Profesor
E-mail
ryszard.maciejewski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6022
Nr pokoju
3

Dziekan

  prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski

 

 

Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

 

 • studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1979 r.
 • pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej w 1983 r.
 • stopień doktora nauk medycznych 1988 r.
 • drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1988 r.
 • prowadził „ Szkołę Ratownictwa” w WODKM w Lublinie (1990 – 1991)
 • stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 1993 r.
 • pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Oddziału Anglojęzycznego (1995 – 1999)
 • stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Lublinie (1996 – 2002)
 • biegły sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie z zakresu chirurgii ogólnej (1999 – 2002)
 • Prodziekan ds. Oddziału Anglojęzycznego na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (1999 – 2005)
 • tytuł profesora nauk medycznych w 2001 r.
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym (2001 – 2002)
 • specjalizacja ze zdrowia publicznego w 2004 r.
 • uczelniany Koordynator Programu Sokrates – Erasmus (2003 – 2008)
 • Przewodniczący Rady Społecznej SPSK Nr 1 w Lublinie (2001 – nadal)
 • studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, zakończone egzaminem państwowym (2004)
 • specjalizacja z medycyny ratunkowej w 2004 r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi (2004 – 2008, 2016 – nadal)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Weterynarii w Puławach (2017 – nadal)
 • Członek Rady Programowej ECO-TECH w Lublinie (2017 – nadal)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Rehabilitacji i Reumatologii w Warszawie (2017 – 2018)
 • Członek Społecznej Rady Fundacji Dobrego Samarytanina w Lublinie (2020 – nadal)

 

 • Prorektor ds. Nauki UM w Lublinie (2005 – 2012)
 • Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie (2005 – 2012)
 • Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2010 – nadal)
 • Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym (2012 – 2020)

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 

Ogólnopolskich:

 

 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Towarzystwo Medycyny Społecznej
 • Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

 

Zagranicznych:

 

 • International Medical Association for Experimetal Research
 • American Association for the Advancement of Science
 • International Association of Medical Colleges

 

Certyfikaty 

 

 • Certyfikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostępu do informacji niejawnych
 • Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2008 – 2020
 • Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008 – 2012)
 • Ekspert Ministerstwa Gospodarki (2010 2012)

 

Członkostwo w Zespołach Ministerialnych

 

 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej MNiSW (2008 – 2012)
 • Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej MNiSW (2010 – 2012)
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. Oceny wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich MZ (2009 – 2012)

 

Odznaczenia i nagrody

 

 • Złoty Krzyż Zasługi – 2007 r.
 • Nagroda Ministra Zdrowia za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej  2008 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2009 r.
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt.: „A comparative study of angiogenic and cytokinez responses after laparoscopic cholecystectomy performer with standard- and low- pressure pneumoperitoneum” – 2010 r.
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt.: „Cyclooxygenase- 2 mediated regulation of E- cadherin occurs in conventional but not early- onset gastric cancer cell lines – 2010 r.
 • Dyplom Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010
 • liczne nagrody naukowe i organizacyjne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Medal Stephani Cardinalis Wyszyński „Magister iurium Dei”

 

Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 • NN 402 244735 – promotorski – Molekularne czynniki predysponujące do nowotworu żołądka. Częstość mutacji kinazyCHEK2 we wczesnym wrodzonym nowotworze żołądka. (2008 – 2009)
 • NN 403 3930 39 – kierownik projektu – Ocena indukcji odpowiedzi immunologicznej komórek dendrytycznych, limfocytów T regulatorowych, Th17 oraz Th17/Th1 indukowanej antygenami tkanki nowotworowej pacjentów chorych na raka jelita grubego. (2010 – 2013)
 • NN 402 423838 – kierownik projektu – COX-2 zależna regulacja E-kadhedryny w rakach żołądka. (2010-2013)
 • NN 407 570538 – wykonawca – Rola zaburzeń ekspresji microRNA i mRNA w diagnostyce i terapii raka jajnika, endometrium i jelita grubego. (2010-2013)
 • NN 407090940 – wykonawca – Ocena wpływu eksperymentalnej modulacji ekspresji microRNA na zdolności proliferacyjne i inwazyjność raka endometrium w aspekcie zastosowania terapeutycznego. (2011-2015)

Prodziekani

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020