Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 7244
+48 81448 7240
+48 81448 7243
Fax
+48 81448 7242

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
monika.wujec@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7242
Nr pokoju
420

Informacje ogólne

Zakład Chemii Organicznej powstał w ramach UMCS w 1945 roku. Organizatorem i kierownikiem był dr Marian Godlewicz. Zakład mieścił się na trzecim piętrze w starym budynku przy ul. Dymitrowa 3 (obecnie Radziwiłłowska) i zajmował cztery pokoje. Przekazanie w 1949 roku lokalu do wyłącznego użytku Wydziału Farmaceutycznego polepszyło warunki lokalowe Zakładu. W 1947 roku dr Godlewicz wyjechał na stypendium naukowe do Anglii, a kierownictwo objęła mgr Teresa Bisanz. W 1949 roku, po powrocie z Anglii, dr Godlewicz ponownie objął kierownictwo Zakładu. Po jego tragicznej śmierci w roku 1950, kierownictwo zakładu objął zastępca profesora Stanisław Rolski, a od 1 grudnia 1952 roku zastępca profesora mgr Andrzej Szuchnik. W marcu 1957 roku oddano do użytku nowy budynek przy ul. Staszica, w którym Zakład Chemii Organicznej znalazł pomieszczenia na I piętrze obok Zakładu Farmakognozji. W tym roku kierownikiem Zakładu został zastępca profesora dr Tadeusz Bany z Krakowa. W roku 1968, po przeniesieniu Zakładu Farmakognozji, Zakład Chemii Organicznej został gruntownie odnowiony. Po odejściu na emeryturę doc. dr hab. Tadeusza Bany obowiązki kierownika od 1982 roku pełniła prof. Maria Dobosz. Od 2008 roku po przejściu na emeryturę Panią profesor zastąpiła na stanowisku kierownika Katedry Monika Wujec. Od  roku 2011 Katedra i Zakład Chemii Organicznej ma swoją siedzibę w nowym budynku Collegium Pharmaceuticum przy ul. Chodźki 4a.


Nagrody

  1. Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia w 2009 r.:
    Monika Wujec, Agata Siwek, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Piotr Paneth, Rafał Kamiński, Agnieszka Dybała-Defratyka, Łukasz Szatkowski, Michał Rostowski, Joanna Dzierżawska.
  2. Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia w 2012 r.:
    Monika Wujec, Agata Siwek, Tomasz Plech, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Piotr Paneth, Stefan Jankowski, Stączek Paweł, Stefańska Joanna, Kaproń Barbara.
  3. Indywidualna nagroda Ministra Zdrowia w 2013 r. - Tomasz Plech
     

Patenty

33 patenty i kilkanaście zgłoszeń patentowych - wszystkie dotyczą syntezy oraz aktywności biologicznej nowych połączeń heterocyklicznych.

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2017