Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (budynek dydaktyczny)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
221- 224

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

w roku akademickim 2018/2019

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

Mgr Katarzyna Gaćkowska

9:00 – 11:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

 

Miejsce odbywania konsultacji: ul. Chodźki 7 (DS 3), pokój 221- 222

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

 

  • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok

  • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

 

Ogłoszenia:

  • Uwaga!
    Wykład z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" w dniu 11.10.2019 został przełożony na godzinę 17:00 i odbędzie się w Auli Collegium Universum.
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Opieka i edukacja terapeutyczna :rany przewlekłe i przetoki" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (DS 3).
  • Odrabianie zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego jest możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Katedry i uzyskaniu zgody osób prowadzących zajęcia.
  • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

  • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia Onkologiczna” obejmuje tematy wykładów oraz polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr zimowy 2019/2020

 

 

Kierunek Fizjoterapia, rok II/sem. 3 studia stacjonarne 5-letnie w  roku akademickim 2019/2020
Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii

Kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia w  roku akademickim 2019/2020
Opieka i edukacja terapeutyczna : rany przewlekłe i przetoki

Kierunek Pielęgniarstwo, rok II studia stacjonarne I stopnia w  roku akademickim 2019/2020
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- ćwiczenia

 

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE (Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe):


Kierunek Pielęgniarstwo, rok II studia stacjonarne I stopnia w  roku akademickim 2019/2020

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019