Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (DS Nr 3)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
221- 224

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

w roku akademickim 2018/2019

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

 

Miejsce odbywania konsultacji: ul. Chodźki 7 (DS 3), pokój 221- 222

 

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

 • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok
 • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

 

Ogłoszenia:

 • Konsultacje z dr Iwona Dębińską w dniu 16.01.19 r. odbędą się w godzinach 10:00- 13:00

 • Zaliczenie z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii" dla studentów II roku studiów jednolitych magisterskich kierunek Fizjoterapia odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godzinie 16:30 w Dolnej Auli Collegium Pathologicum.

 • Poprawa zaliczenia z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I st. kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 22 stycznia 2019 r. o godzinie 17:00 w sali nr 6 w Domu Studenckim nr 3.

 • Uprzejmie informujemy, iż zajęcia praktyczne grupy 5 i 6 z przedmiotu Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne kierunek Pielęgniarstwo II rok I stopień w zastępstwie za dr Bożenę Muraczyńską poprowadzi dr Katarzyna Smolińska.
  Zajęcia odbędą się w SPSK 1 w Klinice Chirurgii Ogólnej.

 • Uprzejmie informujemy, iż ćwiczenia grupy 9 z przedmiotu Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne kierunek Pielęgniarstwo II rok I stopień w zastępstwie za dr Bożenę Muraczyńską poprowadzi dr Monika Szewczyk.
  Zajęcia odbędą się w SPSK 4.

 • Zaliczenie z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I st. kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godzinie 19:30 w Auli Collegium Anatomicum.

 • Zaliczenie z przedmiotu "Opieka Pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową" dla studentów I roku II st. kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 19:30 w Sali A SPSK 4.

 • Zaliczenie z przedmiotu "Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi" dla studentów I roku II st. kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godzinie 19:30 w Auli Collegium Maius.

 • Odrabianie zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego jest możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Katedry i uzyskaniu zgody osób prowadzących zajęcia.

 • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Szkolnej 18 (budynek Biblioteki Głównej)

 • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

 • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia Onkologiczna” obejmuje tematy wykładów oraz polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr zimowy 2018/2019

Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii. - Fizjoterapia II rok studia magisterskie.
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. Ćwiczenia. - Pielęgniarstwo II rok I stopień.

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. Zajęcia praktyczne - Pielęgniarstwo II rok I stopień.
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową. - Pielęgniarstwo I rok II stopnia.
Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi. - Pielęgniarstwo I rok II stopnia.

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019