Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (budynek dydaktyczny)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
221- 224

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

w roku akademickim 2018/2019

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

 

Miejsce odbywania konsultacji: ul. Chodźki 7 (DS 3), pokój 221- 222

 

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

 • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok
 • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

 

Ogłoszenia:

 • Drugi termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 13 września 2019 r. o godzinie 12:00 roku w Auli Centrum Symulacji Medycznej
 • Wyniki poprawy egzaminu z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo.

Wyniki

 

 • Poprawa egzaminu z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 04 września 2019 r. o godzinie 12:00 roku w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego w budynku DS 3 ul. Chodźki 7.
 • Wyniki egzaminu z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo.

Wyniki

 

 • Poprawa egzaminu z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego" dla studentów I roku II stopnia, kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 02 września 2019 o godzinie 12:00 roku w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego w budynku DS 3 ul. Chodźki 7.
 • Wyniki egzaminu z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego" dla studentów I roku II stopnia, kierunek Pielęgniarstwo.

Wyniki

 

 • WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (SEMINARIA – TEMATY)

tematy

 

 • Uprzejmie informujemy, iż zajęcia praktyczne grupy 5 i 6 z przedmiotu Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne kierunek Pielęgniarstwo II rok I stopień w zastępstwie za dr Bożenę Muraczyńską poprowadzi dr Katarzyna Smolińska.
  Zajęcia odbędą się w SPSK 1 w Klinice Chirurgii Ogólnej.

 • Uprzejmie informujemy, iż ćwiczenia grupy 9 z przedmiotu Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne kierunek Pielęgniarstwo II rok I stopień w zastępstwie za dr Bożenę Muraczyńską poprowadzi dr Monika Szewczyk.
  Zajęcia odbędą się w SPSK 4.

 • Odrabianie zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego jest możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Katedry i uzyskaniu zgody osób prowadzących zajęcia.

 • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Szkolnej 18 (budynek Biblioteki Głównej)

 • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

 • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia Onkologiczna” obejmuje tematy wykładów oraz polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr letni 2018/2019

UWAGA! Ważne zmiany w rozkładach zajęć:
dla kierunku Pielęgniarstwo I stopień II rok, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne -  zajęcia praktyczne oraz
dla kierunku Pielęgniarstwo II stopień I rok, Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego - wykłady, seminari
a

dla kierunku Pielęgniarstwo I stopień II rok, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne -  praktyki zawodowe

 

dla kierunku Pielęgniarstwo I stopień III rok, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne -  praktyki zawodowe

 

dla kierunku Położnictwo I stopień II rok, Chirurgia - Zajęcia Praktyczne


dla kierunku Położnictwo I stopień II rok, Chirurgia - Praktyki Zawodowe

 

Klasyfikacja Diagnoz i Procedur Pielęgniarskich w Chirurgii wykłady, seminaria - Pielęgniarstwo II stopień I rok

Medycyna Prewencyjna w Chirurgii wykłady, seminaria - Pielęgniarstwo II stopień I rok

Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego ćwiczenia - Pielęgniarstwo II stopień I rok

Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego wykłady, seminaria - Pielęgniarstwo II stopień I rok

 

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE (Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe):

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Pielęgniarstwo I stopień II rok; ZP

Chirurgia - Położnictwo I stopień II rok; ZP

Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Pielęgniarstwo I stopień II rok; PZ

Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Pielęgniarstwo I stopień III rok; PZ

Chirurgia -  Położnictwo I stopień II rok;PZ

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2019