Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Szkolna 18 (Biblioteka Główna)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-124
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
303 - 304

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w godz. 15:00 – 17:00)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00
(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w godz. 15:00 – 17:00)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

lek. med. Piotr Gawlik

Środa

17:00 – 19:00

 

Miejsce konsultacji: ul. Szkolna 18, Biblioteka Główna UM, pokój 303, 304

 

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

  • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok
  • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

 

Ogłoszenia:

  • Odrabianie zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego jest możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Katedry i uzyskaniu zgody osób prowadzących zajęcia.

  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Szkolnej 18 (budynek Biblioteki Głównej)

  • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

  • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia Onkologiczna” obejmuje tematy wykładów oraz polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 Chirurgia onkologiczna - rozkład ćwiczeń, kierunek Pielęgniarstwo, rok II studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową - rozkład ćwiczeń, kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi - rozkład ćwiczeń, kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - rozkład ćwiczeń, kierunek Pielęgniarstwo, rok II studia stacjonarne I stopnia

 

Rozkład zajęć praktycznych i praktyk zawodowych- semestr zimowy 2017/2018

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - Pielęgniarstwo I stopnia, zajęcia praktyczne

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2017