Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Szkolna 18 (Biblioteka Główna)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-124
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
303 - 304

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w godz. 15:00 – 17:00)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00
(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w godz. 15:00 – 17:00)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

lek. med. Piotr Gawlik

Środa

17:00 – 19:00

 

Miejsce konsultacji: ul. Szkolna 18, Biblioteka Główna UM, pokój 303, 304

 

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

  • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok
  • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

 

 

Ogłoszenia:

  • Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I st. kierunek Pielęgniarstwo,  "Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego" dla studentów  I roku II st. kierunek Pielęgniarstwo, oraz "Chirurgia" dla studentów II roku I st. kierunek Położnictwo odbędzie się 4 września 2017 r. o godzinie 12:00 w budynku Biblioteki Głównej UM.

  • Wyniki egzaminu z przedmiotu "Chirurgia" I st. II rok  kierunek Położnictwo

      Wyniki

 

  • Wyniki egzaminu z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego" II st. I rok  kierunek Pielęgniarstwo

     Wyniki

 

  • Wyniki egzaminu z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" I st. II roku kierunek Pielęgniarstwo

    Wyniki

 

  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Szkolnej 18 (budynek Biblioteki Głównej).

  • Uprzejmie informujemy, iż pojawiły się modyfikacje w rozkładach zajęć praktycznych dla przedmiotów "CHIRURGIA "dla kierunku POŁOŻNICTWO II ROK I STOPIEŃ oraz "CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE" dla kierunku PIELĘGNIARSTWO II ROK I STOPIEŃ. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

Rozkład zajęć – semestr letni 2016/2017

 Chirurgia  rozkład zajęć praktycznych, POŁOŻNICTWO II rok I stopień (40 godzin)

 Chirurgia – rozkład ćwiczeń, POŁOŻNICTWO rok II I stopień, stacjonarne

 Klasyfikacja Diagnoz i Procedur Pielęgniarskich w Chirurgii – wykłady, seminaria – PIELĘGNIARSTWO I rok II stopień

 Medycyna Prewencyjna w Chirurgii – wykłady, seminaria – PIELĘGNIARSTWO I rok II stopień

 Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego – wykłady, seminaria PIELĘGNIARSTWO I rok II stopień

 Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego – ćwiczenia PIELĘGNIARSTWO I rok II stopień

 Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne – rozkład zajęć praktycznych PIELEGNIARSTWO II rok I stopień (40 godzin)

 

 

 

Rozkład praktyk zawodowych- semestr letni

 Pielęgniarstwo II rok I st. 2017 – praktyki zawodowe

 Pielęgniarstwo III rok I st. 2017 – praktyki zawodowe
 Położnictwo II rok I st. 2017 – praktyki zawodowe

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2017