Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej - logo
Ulica
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
+48 81448 6810
Fax
+48 81448 6811

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. Andrzej Stanisławek
Stanowisko
Profesor
E-mail
andrzej.stanislawek@umlub.pl

ZAKŁAD ONKOLOGII

DR HAB. N. MED. ANDRZEJ STANISŁAWEK

Imię: Andrzej

 

Nazwisko: Stanisławek

 

Tytuł zawodowy: lek.med. (1979) , lekarz - chirurg onkolog

 

Stopień naukowy: dr hab.n.med. (2002), dr n. med.(1989),

 

Tytuł profesora: Profesor UM

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Zachowanie się wybranych czynników odpornościowych w przebiegu klinicznym czerniaka złośliwego skóry”.

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wartość rokownicza produktów wybranych onkogenów i genów supresorowych oznaczanych metodą immunohistochemiczną w czerniaku skóry.

 

Specjalizacje: Specjalizacja w zakresie chirurgii onkologicznej, Specjalizacja w zakresie zdrowia publicznego

 

Obszary naukowe: onkologia, chirurgia onkologiczna

 

Obszary dydaktyczne: opieka paliatywna, edukacja w onkologii

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.):
 

 • Kurs szkoleniowy w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Nancy (Francja)
 • Kurs szkoleniowyw Europejskiej Szkole Onkologii w Turynie, pobyt w Rapa Hospital oraz Medical University of South Caroline (USA)
 • Certyfikat Cancer Control: A Course for Nurse Educators

 


 

DR MARTA ŁUCZYK

Imię: Marta

 

Nazwisko: Łuczyk

 

Tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa

 

Stopień naukowy: doktor nauk medycznych

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Czynniki determinujące poziom lęku u pacjentek z rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Obszary naukowe: terapia bólu ostrego i przewlekłego, profilaktyka nowotworów, onkologia

 

Obszary dydaktyczne: opieka paliatywna, edukacja w onkologii, geriatria

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.): Studia podyplomowe: zarządzanie służbą zdrowia

 

Zainteresowania: psychoonkologia

 


 

DR ANNA IRZMAŃSKA-HUDZIAK

Imię: Anna

 

Nazwisko: Irzmańska- Hudziak

 

Tytuł zawodowy: Pielęgniarka-1986

 

Stopień naukowy: mgr pielęgniarstwa-1992, dr n. med. -2003

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Sukces małżeński w ocenie kobiet w małżeństwach nieposiadających i posiadających potomstwo.

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje:

 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego - 2017
 • Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej - mgr piel. – medycyny społecznej - 1995
 • Specjalista drugiego stopnia w zakresie organizacji ochrony zdrowia - 2003

 

Obszary naukowe: zdrowie prokreacyjne kobiety, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, onkologia w tym onkologia ginekologiczna

 

Obszary dydaktyczne: onkologia ginekologiczna, edukacja w onkologii, pielęgniarstwo geriatryczne, POZ

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.):

 

Zainteresowania: Zdrowie prokreacyjne, edukacja terapeutyczna, gerohigiena, pielęgniarstwo środowiskowe-rodzinne, ziołolecznictwo

 DR ZDZISŁAWA SZADOWSKA-SZLACHETKA

Imię: Zdzisława

 

Nazwisko: Szadowska- Szlachetka

 

Tytuł zawodowy: mgr pielęgniarstwa(1990r.) , psychoprofilaktyk(1996r .)

 

Stopień naukowy: dr n. med.

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Motywacja kobiet do rekonstrukcji piersi a jakość życia przed i po jej wykonaniu.

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje:

 • nauczanie pielęgniarstwa II stopień,
 • w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 

Obszary naukowe: opieka paliatywna, pielęgniarstwo onkologiczne, psychoonkologia

 

Obszary dydaktyczne: opieka paliatywna, pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne, POZ.

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.): Psychoprofilaktyka – Wydział psychologii i pedagogiki UMCS

 

Zainteresowania: psychologia, psychoonkologia, duchowy wymiar zdrowia.

 


 

DR AGATA KRZOS

Imię: Agata

 

Nazwisko: Krzos

 

Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa – 2011 r., magister pielęgniarstwa – 2013 r.

 

Stopień naukowy: dr n. o zdr.

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena efektu estetycznego operacji oszczędzającej w raku piersi metodą analizy grafiki komputerowej oraz poziomem satysfakcji chorych

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego – w trakcie

 

Obszary naukowe: onkologia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne

 

Obszary dydaktyczne: onkologia, opieka paliatywna, geriatria, onkologia ginekologiczna

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.):

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2020 r.)

 

Zainteresowania: nie dotyczy

 

 


 

Dr RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA

Imię: Renata

 

Nazwisko: Domżał-Drzewicka

 

Tytuł zawodowy: mgr piel.

 

Stopień naukowy: dr n. med.

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zależność poziomu magnezu we włosach młodych kobiet od ich zwyczajów żywieniowych

               

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje:
 

 • pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej,
 • powierzone obowiązki specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

 

Obszary naukowe: obszar nauk o zdrowiu i nauk medycznych (wiedza pielęgniarska, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo onkologiczne, opieka nad osobą niesamodzielną zdrowie publiczne, podstawowa opieka zdrowotna).

 

Obszary dydaktyczne:

wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu przed i podyplomowym pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych w następującym zakresie: promocja zdrowia, dietetyka, metodologii badań naukowych, podstawowa opieka zdrowotna, onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo rodzinne, gerontologia, pielęgniarska opieka długoterminowa, geriatria, pielęgniarstwo geriatryczne, zdrowie publiczne oraz polityka społeczna, terapia bólu ostrego i przewlekłego.

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.):

 1. Studia podyplomowe - Zarządzanie i Marketing. Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.
 2. Kurs dla nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody objawowo-termicznej (wielowskaźnikowej). Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
 3. Szereg kursów i szkoleń specjalistycznych.

 

Zainteresowania: turystyka, archeologia, historia, polityka

 


 

DR PAWEŁ WĘGOROWSKI

Imię: Paweł      

 

Nazwisko: Węgorowski

 

Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa – 2007 r., magister pielęgniarstwa – 2009 r.

 

Stopień naukowy: dr n. med. – 2013 r.

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ analgezji wyprzedzającej na poziom bólu pooperacyjnego u pacjentek leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów piersi.

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje:
 

 • anestezjologia i intensywna opieka
 • pielęgniarstwo ratunkowe
 • pielęgniarstwo onkologiczna

 

Obszary naukowe: onkologia, onkologia ginekologiczna, leczenie bólu, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa

 

Obszary dydaktyczne: onkologia, opieka paliatywna, geriatria, podstawowa opieka zdrowotna

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.): Edukacja Techniczno – Informatyczna – Politechnika Lubelska – magister (2006 r.)

 

Zainteresowania: medycyna ratunkowa, ratownictwo pola walki, anestezjologia, sport, kino, podróże

 


 

 

DR MARCIN RZĄCA

Imię: Marcin

 

Nazwisko: Rząca

 

Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa – 2007 r., magister pielęgniarstwa – 2009 r.

 

Stopień naukowy: dr n. med. – 2015 r.

 

Tytuł profesora: nie dotyczy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Częstość występowania obrzęku limfatycznego i zaburzeń czucia powierzchownego kończyny górnej u kobiet z rakiem piersi leczonych chirurgicznie.

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/cyklu publikacji: nie dotyczy

 

Specjalizacje: pielęgniarstwo onkologiczne

 

Obszary naukowe: onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

 

Obszary dydaktyczne: onkologia, geriatria, ochrona zdrowia pracujących

 

Pozostała edukacja: nie dotyczy

 

Zainteresowania: ochrona zdrowia, IT, grafika komputerowa, podróże

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022