Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej - logo
Ulica
ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
katedra.pielegniarstwa@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6800
Fax
+48 81448 6801
Nr pokoju
3

Informacje ogólne

Zakład Pedagogiki powstał wraz z powołaniem Studium Pielęgniarstwa w 1969 roku, które w 1972 roku zostało przekształcone w Wydział Pielęgniarski. Szczególne zadania dla funkcjonowania Zakładu wiązały się z prowadzonymi przez Studium pedagogiczną i administracyjną ścieżką kształcenia, w ramach których przygotowywano do nauczania przedmiotów pielęgniarskich w szkolnictwie medycznym oraz do prowadzenia kształcenia wewnątrzzakładowego.


W 2012 roku, w wyniku zmian strukturalnych dokonanych na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, powstała Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, w skład której wchodzi Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022