Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział ds. Funduszy Europejskich

Dział ds. Funduszy Europejskich - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
fundusze@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5290
Nr pokoju
235

Kierownik Działu

Imię i nazwisko
mgr Ewa Sosnówka-Tkaczyk
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
ewa.sosnowka-tkaczyk@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5290
Nr pokoju
238

Informacje ogólne

Nasza Jednostka została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Uczelni dla efektywnego pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich oraz realizacji w ramach UM projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Początkowo, Uchwałą Nr CXXIII/2004 Senatu Akademii Medycznej z dnia 21 grudnia 2004 roku, wyodrębniono Zespół ds. Funduszy Europejskich jako jednostkę organizacyjną administracji, podległą bezpośrednio Rektorowi Akademii Medycznej.

 

Zarządzeniem Nr 69/2004 Rektora AM z dnia 7 grudnia 2004 roku określono podstawowy zakres zadań Zespołu:

  1. Poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących Unii Europejskiej (m.in. programów, funduszy strukturalnych) oraz możliwości pozyskiwania przez Akademię środków pochodzących z tych funduszy.
  2. Przekazywanie aktualnych informacji jednostkom organizacyjnym Uczelni, zainteresowanym pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych.
  3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o środki z funduszy strukturalnych, w szczególności przy:
    1. kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku,
    2. przygotowaniu i złożeniu wniosku.
  4. Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie – samodzielnie lub w formie współpracy z innymi jednostkami.

 

Dział ds. Funduszy Europejskich został uwzględniony po raz pierwszy w Regulaminie Organizacyjnym UM wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3/2010 Rektora UM z dnia 11 stycznia 2010 roku.

 

W ciągu kilku lat funkcjonowania DFE w naszej Uczelni udało się wdrożyć 12 projektów finansowanych z różnych Programów Operacyjnych na łączną kwotę ponad 160 mln zł. Nadal realizujemy 11 projektów łącznie na ponad 100 mln. Oprócz zadań związanych z realizacją projektów poszukujemy możliwości finansowania planów rozwojowych Uniwersytetu: działań inwestycyjnych oraz innowacji i jakości w kształceniu w zawodach medycznych. Wspólnie z zespołami naukowo-dydaktycznymi poszczególnych jednostek UM opracowujemy koncepcje projektowe i przygotowujemy wnioski aplikacyjne.

Aktualności

09.10.2015

Konferencja informacyjno-promocyjna podsumowująca realizację Projektu „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”


29 października 2015 roku w budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbędzie się konferencja informacyjno-promocyjna podsumowująca realizację Projektu... Więcej
26.06.2015

Zakończenie budowy Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


W dniu 9 marca 2015 roku roboty budowlane w budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały zakończone... Więcej
22.06.2015

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu


W dniu 18 czerwca 2015 roku podpisany został Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych... Więcej
29.05.2015

Konferencja zamykająca projekt „Lubelska Biblioteka Wirtualna”


W dniu 28 maja 2015 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt „Lubelska Biblioteka Wirtualna”... Więcej
20.05.2015

Uruchomiono multiwyszukiwarkę w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”


Wykonano i udostępniono wspólną platformę komunikacji i udostępniania danych, tzw. multiwyszukiwarkę... Więcej
15.02.2015

Otwarto pracownię do digitalizacji zasobów książkowych w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”


W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uruchomiono pracownię do digitalizacji publikacji... Więcej
05.02.2015

Trwają dostawy aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia pomocniczego do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej


Trwają dostawy aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia pomocniczego do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej... Więcej
30.12.2014

Zakończono budowę Ośrodka Medycyny Doświadczalnej


Z przyjemnością informujemy, że zakończono budowę Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie... Więcej
22.08.2014

ZAPISY NA WARSZTATY MEDFUTURE - od 1 lipca 2014r.


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości”. Więcej
19.08.2014

Pierwsze umowy na dostawy aparatury naukowo-badawczej dla nowego Ośrodka Medycyny Doświadczalnej


W miesiącu lipcu 2014 roku z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych podpisano pierwsze umowy na dostawy aparatury naukowo-badawczej dla nowego Ośrodka Medycyny... Więcej

Kalendarz

Luty 2017


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...