Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Informatyczny

Dział Informatyczny - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
informatyka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5550
+48 81448 5555
Fax
+48 81448 5551
Nr pokoju
039-045

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr inż. Marcin Marcewicz
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
marcin.marcewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5552
Nr pokoju
043

Informacje ogólne

Dział Informatyczny jest jednostką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, funkcjonującą w pionie Zastępcy Kanclerza.

Zakres obowiązków Działu obejmuje szerokie spektrum działań teleinformatycznych.
Zajmujemy się:

 1. Informatyzacją Uczelni i przygotowywaniem projektów teleinformatycznych.
 2. Dostawami:
  1. sprzętu komputerowego,
  2. oprogramowania,
  3. łączności telefonicznej,
  4. dostępu do sieci transmisji danych i głosu,
  5. bilingów połączeń telefonicznych.
 3. Zarządzaniem i utrzymywaniem:
  1. sprzętu komputerowego,
  2. oprogramowania i systemów informatycznych komórek organizacyjnych Uczelni,
  3. systemów telekomunikacyjnych,
  4. sieci transmisji danych i głosu.
 4. Zapewnianiem legalności stosowanego oprogramowania oraz realizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów teleinformatycznych.
 5. Wdrażaniem i nadzorowaniem stosowania przepisów i aktów prawnych, w tym w obszarze ochrony informacji i danych osobowych, a także standardów i procedur w zakresie systemów teleinformatycznych obowiązujących w Uczelni, w szczególności dotyczących ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywania wyłącznie do celów służbowych.
 6. Budowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem internetowych i intranetowych serwisów informacyjnych Uczelni.
 7. Budowaniem uniwersyteckiej sieci teleinformatycznej, z zastosowaniem wymogów wynikających z przepisów i aktów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie.
 8. Prowadzeniem ewidencji oprogramowania i licencji.
 9. Ewidencjonowaniem i analizą potrzeb dotyczących zakupów dostaw i usług zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w zakresie zadań Działu.
 10. Dokonywaniem wyceny ww. zapotrzebowań.
 11. Przygotowywaniem umów związanych z zadaniami Działu.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021