Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
jowita.kalkus@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5133
Nr pokoju
42

Dla studentów

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne (rok IV przedłużenia) dla doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2009/2010.

 

Ogłoszenie dla studentów kończących studia

Studenci, kończący studia zobowiązani są dostarczyć do Rektoratu, Al. Racławickie 1 (pok. 42 – parter):

  1. Kartę zajęć z zaliczonym rokiem.
  2. Legitymację studencką.
  3. Wypełnioną kartę obiegową (druk do pobrania w pok. 42 – parter).
  4. Zaświadczenie z odpowiedniego Dziekanatu o obronie pracy doktorskiej (jeżeli taka odbywała się).

 

Ww. dokumenty proszę dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia studiów lub obrony pracy.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2019