Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Inspektorat BHP

Inspektorat BHP - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81448 5145

Do pobrania

Raporty i sprawozdania

 1. Raport dotyczący substancji, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za rok 2018
  1. Pismo do kierowników
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Wykaz substancji zakwalifikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (...) na podstawie kwalifikacji zharmonizowanej
    
 2. Raport dotyczący użycia czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych (...)
  1. Tabela
  2. Pismo od Inspektora Sanitarnego dotyczące konieczności zgłoszenia
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 22 kwietnia 2005 roku
  4. Pismo do Kierowników

 

 

Druki

 1. Wypadek w drodze (informacje)
  1. Zgłoszenie wypadku w drodze do/z pracy
  2. Oświadczenie poszkodowanego
  3. Informacje świadka wypadku
 2. Wypadek przy pracy (informacje)
  1. Zawiadomienie o wypadku przy pracy
  2. Wyjaśnienie poszkodowanego
  3. Informacje świadka wypadku
 3. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Pobierz plik
 4. Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów
  Pobierz plik
 5. Zgłoszenie wypadku studenta
  Pobierz plik 
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ZUS Ol-9
  Pobierz plik

 

 

Instrukcje

 1. Instrukcja pierwszej pomocy
  Pobierz plik
 2. Wyposażenie apteczki
  Pobierz plik

 

 

Akty prawne

 1. Zarządzenie Rektora nr 35/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 2. Pismo Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do Kierowników UM w sprawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
  1. Pismo do kierowników
  2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku
 3. Zarządzenie Rektora nr 116/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 4. Zarządzenie Rektora nr 126/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 5. Zarządzenie Rektora nr 149/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w posiłki profilaktyczne i napoje chłodzące.
 6. Zarządzenie Rektora nr 8/2013 z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
   Pobierz załącznik do Zarządzenia
 7. Zarządzenie Rektora nr 143/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku zm. ZR 136/2010 w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego przysługującego ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania dla pracowników UM.
 8. Zarządzenie Rektora nr 15/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania po ekspozycji zawodowejna zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV

   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2
   Załącznik nr 3
   Załącznik nr 4
   Załącznik nr 5
 9. Zarządzenie Rektora nr 136/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego przysługującego ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
   Pobierz załącznik do Zarządzenia
 10. Zarządzenie Rektora nr 74/2009 z dnia 1 października 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 49/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu.
 11. Zarządzenie Rektora nr 49/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu.
   Pobierz załącznik do Zarządzenia

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2020