Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro Karier

Biuro Karier - logo
Ulica
al. Racławickie 1
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
biurokarier@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5075
Fax
+48 81448 5071
Nr pokoju
13

Regulacje wewnętrzne

Publikacja dotycząca rekomendacji w zakresie poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim wypracowane w ramach „Lubelskie partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, w którego pracach aktywnie uczestniczyło Biuro Karier  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Rekomendacje - publikacja

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021