Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Psychiatrii

Katedra Psychiatrii - logo
Ulica
ul. Głuska 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-439
Telefon
+48 81744 0967
Fax
+48 81745 3392

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
marcin.olajossy@umlub.pl
Telefon
+48 81748 8427

Dla studentów

Seminaria

Seminarium:

Farmakoterapia w psychiatrii.

dr hab n. med. Marcin Olajossy

Seminarium:

Zasady kontaktu terapeutycznego. Badanie psychiatryczne.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

dr n. med. Anna Urbanska

Seminarium:

Psychopatologia i zespoły psychopatologiczne.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

 dr n.med. Jacek Gajewski

Seminarium:

Zaburzenia afektywne. Leczenie.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

dr n. med. Halina Dubas-Ślemp

Seminarium:

Zaburzenia nerwicowe i leczenie.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

 

dr n. med. Henryk Welcz

 

dr n. med. Grzegorz Kopacz

Seminarium:

Uzależnienia i leczenie.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

dr n. med. Anna Wójcicka

Seminarium:

Psychiatria wieku rozwojowego.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

dr n. med. Agata Makarewicz

Seminarium:

Organiczne zaburzenia psychiczne.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

dr n. med. Adam Perzyński

Seminarium:

Samobójstwa. Stany nagłe w psychiatrii.

 

Ćwiczenie wprowadzające:

 

dr n. med. Gustaw Kozak

 

dr n. med. Grzegorz Kopacz

Seminarium:

Udział psychologa. Zagadnienia prawne.

dr n. hum. P. Krukow

dr n. med. A. Stodulska-Blaszke

 

Zalecana literatura:

Jarema, Marek. Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, 706 s. ISBN 978-83-200-4180-4

Kaplan, Harold I., Benjamin J. Sadock, and Virginia A. Sadock. Psychiatria kliniczna. Ed. Sławomir Sidorowicz. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019