Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Głuska 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-439
Telefon
+4881 748 73 07
Fax
+48 81 745 44 70

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81 748 73 07

Informacje ogólne

Od  Dekady Mózgu w latach 90-tych XX wieku obserwuje się stały, bardzo dynamiczny rozwój neuronauk klinicznych, zakładających multidyscyplinarne podejście do analizy procesów psychicznych. Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej ma stanowić merytoryczną, personalną i organizacyjną strukturę, będącą bazą dla rozwoju neuronauk, ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychiatrii i neuropsychologii medycznej. Badania struktury i funkcji mózgu,  w tym te wykorzystujące analizę funkcji neuropoznawczych są aktualnie jedną z najważniejszych obszarów rozwoju interdyscyplinarnych badań medycznych, wykorzystując najnowsze osiągnięcia  takich dziedzin jak psychiatria, psychologia poznawcza, neurofizjologia kliniczna, neuroradiologia, genetyka i neurobiologia.

 

Celem funkcjonowania zakładu jest połączenie:

  • zadań naukowych poprzez prowadzenie badań wpisujących się w szeroko pojęty nurt neuroscience,
  • zadań dydaktycznych Uczelni poprzez wdrażanie współczesnej wiedzy z zakresu neuroscience w proces dydaktyki skierowanej do studentów medycyny i nauk pokrewnych,
  • z zadaniami klinicznymi związanymi ze sprawnym prowadzeniem Kliniki jako miejsca leczenia specjalistycznego na najwyższym profesjonalnie poziomie (wspomaganie procesu diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi).

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2021