Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji - logo
Ulica
ul. Głuska 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-439
Telefon
+48 81 748 84 18
Fax
+48 81 748 84 18

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Stanowisko
Profesor nadzwyczajny UM
E-mail
hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81 748 84 18

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019