Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
kosmetologia@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7420

Informacje ogólne

Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej powstała w 2009 roku w ramach projektu UNIWERSYTET NOWOCZESNY /2009-2012/ Fundusze Europejskie. Nabór studentów na studia licencjackie pierwszego stopnia odbył się w roku akademickim 2009/2010. Kierownikiem Pracowni została dr n. med. Ewa Szpringer. W tym okresie Pracownia została wyposażona w specjalistyczną aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Pracownia współpracuje z najlepszymi firmami z dziedziny kosmetologii i medycyny estetycznej, prowadzącymi szkolenia specjalistyczne w ramach zajęć. Pierwsze absolwentki obroniły pracę licencjacką i uzyskały tytuł licencjata w zakresie kosmetologii w roku akademickim 2011/2012. Obecnie funkcję po. kierownika pełni dr n. med. Iwona Jazienicka na stanowisku adiunkta, pracownikami są lek.med. Katarzyna Kozłowicz na stanowisku asystenta, dr n. med. Jolanta Kwiatek zatrudniona na stanowisku wykładowcy ½ etatu, mgr Anna Sokołowska na stanowisku wykładowcy.

 

Przy Pracowni Kosmetologii funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe CosmeticUM. Studentki uczestniczą w wielu Konferencjach. W 2012 roku otrzymały I nagrodę w sesji plakatowej „Zastosowanie kwasu hialuronowego w medycynie i kosmetologii”.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2018