Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sekcja ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Bartłomiej Maślejak
Stanowisko
Kierownik Sekcji
E-mail
bartlomiej.maslejak@umlub.pl

Informacje ogólne

Sekcja ds. Naukowo-Organizacyjnych

Kierownik

pok. 4

Bartłomiej Maślejak

tel.: +48 81448 6303

e-mail: bartlomiej.maslejak@umlub.pl

Sekretariat

Wyjazdy służbowe

pok. 1

Magdalena Majczak

tel. + 48 81448 6300

e-mail: 2dziek.lek@umlub.pl

Radca Prawny

pok. 4

Magdalena Mazurek

tel. + 48 81448 6303

e-mail: magdalena.mazurek@umlub.pl

Profesury
Doktoraty

pok. 3

Alicja Pietraś

tel.: +48 81448 6305

e-mail: alicja.pietras@umlub.pl

Konkursy na stanowiska

Doświadczenia na zwierzętach

pok. 3

Weronika Poleszak

tel.: +48 81448 6305

e-mail: weronikapoleszak@umlub.pl

Studia doktoranckie
 

pok. 4

Katarzyna Ożga

tel.: +48 81448 6303

e-mail: katarzyna.ozga@umlub.pl

Habilitacje

Oceny pracowników
Parametryzacja

pok. 3

Małgorzata Opat

tel.: +48 81448 6305

e-mail: malgorzata.opat@umlub.pl

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019