Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Informatyczny

Sekcja ds. Zakupów Informatycznych

Sekcja ds. Zakupów Informatycznych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr inż. Milena Domańska
Stanowisko
Specjalista
E-mail
milena.domanska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5553
Nr pokoju
039

Informacje ogólne

Do zadań Sekcji ds. Zakupów Informatycznych należy w szczególności:
 

  • Ewidencjonowanie potrzeb i realizowanie umów w zakresie zakupu sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania użytkowego i serwerowego;
  • Przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych z zakresu zadań realizowanych przez Dział Informatyczny;
  • Sporządzanie planów wydatków realizowanych przez Dział Informatyczny;
  • Kontrolowanie realizacji wydatków w odniesieniu do przyznanych limitów wydatków Działu Informatycznego;
  • Prowadzenie okresowej sprawozdawczości w zakresie realizacji wydatków w odniesieniu do przyznanych limitów wydatków  Działu;
  • Przygotowywanie umów związanych z zadaniami Działu, o ile nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
  • Przygotowywanie specyfikacji technicznej standardowych zakupów sprzętu komputerowego;
  • Opiniowanie wniosków na zakup sprzętu komputerowego niestandardowego zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 147/2015 z dnia 7 grudnia 2015.

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2020