Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (DS Nr 3)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud
Stanowisko
Profesor
E-mail
alicja.nasilowska-barud@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6862

Informacje ogólne

Zakład Psychologii Klinicznej Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych został utworzony 1 października 1999 roku. Kierownikiem Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych i Zakładu Psychologii Klinicznej był do dnia 31 sierpnia 2002 roku prof. Marceli Klimkowski. Od września 2002 roku obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej objęła dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud. W maju 2003 roku drogą konkursu dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud otrzymała stanowisko kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej, które nadal piastuje. Zakład Psychologii Klinicznej mieści się w budynku przy ul. Chodźki 6.

 

Z Zakładem Psychologii Klinicznej współpracuje mgr Jolanta Zawora, specjalista psychologii klinicznej – neuropsychologii.


Pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej w ramach godzin klinicznych pracują w Klinikach m.in.:

  1. Katedrze i Klinice Kardiologii.
  2. Katedrze Rehabilitacji i Ortopedii.
  3. I Wojskowym Szpitalu Klinicznym.

 

Ściśle współpracują z lekarzami w zespołach terapeutycznych. Prowadzą:

  1. Psychologiczne badania diagnostyczne, przygotowując diagnozy psychologiczne.
  2. Terapię psychologiczną.
  3. Rehabilitację.
  4. Szeroko rozumianą pomoc psychologiczną z uwzględnieniem pomocy rodzinie.

 

Zespół Pracowników Zakładu ustawicznie poszerza swoją wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki, neuropsychologii, psychologii zdrowia. Prowadzi badania naukowe oparte o najnowsze kliniczne techniki diagnostyczne z wykorzystaniem najnowszych metod – testów psychologicznych. Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych. Osiągnięcia badawczo-naukowe pracowników Zakładu prezentowane były na zjazdach zagranicznych m.in. w Bratysławie, Washingtonie, Grodnie, Mińsku, Florencji, Berlinie oraz na licznych zjazdach międzynarodowych organizowanych w kraju.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2020