Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 4 (Collegium Anatomicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Imię i nazwisko
dr n. o zdr. Piotr Flieger
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
piotr.flieger@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 62 22

Informacje ogólne

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych powstało jako odrębna jednostka Akademii Medycznej w Lublinie w roku 1957. Kierownikami Studium byli kolejno: J. Pisanko – lekarz, mgr H. Zins, mgr J. Królikowski, mgr E. Ujma i w latach 1981-1982 oraz od 2007 roku do chwili obecnej dr M. Sękowski. Obecna siedziba jednostki jest ósmą od jej powołania. Dzisiaj posiadamy nieporównanie lepsze warunki pracy w pomieszczeniach przy ul. Jaczewskiego niż np. w adaptowanym do naszych potrzeb lokalu przy ul. Staszica, gdzie Studium działało w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Profil działalności Studium obejmuje przede wszystkim działalność dydaktyczną, z której jesteśmy rozliczani. Prowadzimy lektoraty na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów Uniwersytetu Medycznego oraz zajęcia z doktorantami naszej Uczelni. Nasza oferta obejmuje języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i łaciński z uwzględnieniem języka ogólnego i specjalistycznego, w zależności od kierunku studiów (np. język medyczny, stomatologiczny, farmaceutyczny). Prowadzimy też zajęcia z języka polskiego z kilkuset studentami anglojęzycznymi medycyny i stomatologii na naszej Uczelni. Program anglojęzyczny stopniowo rozwijał się w Lublinie od 1996 roku, kiedy to przyjęto pierwszych trzech studentów w ramach współpracy z Hope Medical Institute. Obecnie obok studentów z USA i Kanady nauczamy języka polskiego m.in. Norwegów, Szwedów, studentów z Tajwanu i Arabii Saudyjskiej. Studium zatrudnia 21 lektorów, wykładowców i starszych wykładowców na pełnym etacie, sekretarkę oraz 3 lektorów w ramach umowy zlecenia. Niemal każdego roku 2 lub 3 osoby z naszej jednostki otrzymują nagrody rektorskie za pracę dydaktyczną.

 

Telefony:

  • Sekretariat: +48 81 448 62 20
  • Angliści: +48 81 448 62 24
  • Romaniści: +48 81 448 62 23
  • Germaniści: +48 81 448 62 23
  • Łacinnicy: +48 81 448 62 23

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022