Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.wnm@umlub.pl

Dla studentów

Raporty oceny jakości kształcenia - rok akademicki 2021/2022

- Semestr zimowy

- Semestr letni

 

Rok akademicki 2022/2023

Koordynatorem kierunku ratownictwo medyczne jest Pani dr Katarzyna Naylor

 

Opiekunowie na kierunku ratownictwo medyczne I stopień:

1 rok - dr Patrycja Okońska

2 rok - mgr Mariusz Gawroński

3 rok - dr Magdalena Prylińska, Profesor uczelni

 

Koordynatorem kierunku psychologia jest Pani dr hab. Ewa Humeniuk

 

Opiekun na kierunku psychologia, jednolite studia magisterskie:

1 rok - dr Katarzyna Sidor

 

Harmonogram zajęć - I rok:

- Ratownictwo medyczne

- Psychologia 

 

Plany studiów:

- Ratownictwo medycze

- Psychologia

 

Wykaz egzaminów i zaliczeń

- ratownictwo medyczne

I rok

II rok

III rok

 

- psychologia

I rok

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynatorem kierunku ratownictwo medyczne jest Pani dr Katarzyna Naylor

 

Opiekunowie na kierunku ratownictwo medyczne I stopień:

1 rok - mgr Mariusz Gawroński

2 rok - dr Magdalena Prylińska, Profesor uczelni

3 rok - mgr Alina Dzirba

 

Harmonogram zajęć - I rok

- ratownictwo medyczne

 

Sylabusy - ratownictwo medyczne

Sylabusy

 

Plany studiów - ratownictwo medyczne

Plany

 

Wykaz egzaminów i zaliczeń - ratownictwo medyczne

I rok

II rok

III rok

 

Koordynatorzy przedmiotów

Kierunek - ratownictwo medyczne

 

Plan praktyk - ratownictwo medyczne

II rok

III rok

 

Regulamin egzaminu dyplomowego

 

Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Ratownictwo medyczne

 

 

 

Wzory podań
 oświadczenie o zmianie danych  podanie o urlop dziekański

 podanie o IPS, IOS

 wniosek o duplikat dokumentu  podanie o wznowienie studiów

 podanie o powtarzanie semestru

 podanie o duplikat legitymacji  oświadczenie - rezygnacja ze studiów

 podanie o warunkowy wpis

 

podanie o powtarzanie przedmiotu  podanie do Dziekana
podanie o zwolnienie z opłaty
/ rozłożenie na raty

 

 

Ubezpieczenie

Informacje nt. ubezpieczenia Studentów

 

Pomoc materialna

Aby uzyskać informacje o możliwości i warunkach otrzymania pomocy materialnej na uczelni, stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zakwaterowaniu w domu studenckim, należy przejść do strony Działu Spraw Socjalnych Studentów.

 

Wsparcie finansowe dla Studentów - informator MEiN

 

Wykaz sal

Wykaz sal UM w Lublinie

 

Regulaminy i zarządzenia


 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022