Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
+48 81724 4790
Fax
+48 81724 4515

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
maria.majdan@umlub.pl

Informacje ogólne

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma swoją lokalizację w obrębie Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie na ul. Jaczewskiego 8. W Klinice prowadzona jest działalność usługowa z ukierunkowaniem przede wszystkim na diagnozowanie i leczenie poważnych chorób reumatycznych oraz działalność naukowa i dydaktyczna.

 

Kliniką od 2003 roku kieruje prof. dr hab. Maria Majdan – specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii i nefrologii.

 

Osiągnięciem Kliniki jest wypracowanie sobie opinii wiodącego w kraju Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Reumatycznych. W celu postawienia rozpoznania oraz ustalenia leczenia do Kliniki kierowani są chorzy z wielu ośrodków w kraju. Dużym osiągnięciem jest wypracowanie systemu kompleksowego leczenia chorych na zapalne choroby stawów (w tym leczenie lekami biologicznymi) i układowe choroby tkanki łącznej (szczególnie tocznia rumieniowatego układowego, zespołu antyfosfolipidowego i układowych zapaleń naczyń). Pracownicy Kliniki są autorami rekomendacji leczenia obowiązującymi w kraju wybranych chorób tkanki łącznej.

W ciągu ostatnich 10 lat 10 osób w Klinice uzyskało tytuł doktora nauk medycznych, a dwie osoby doktora habilitowanego. Kilkanaście osób zrealizowało specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych i 16 osób w dziedzinie reumatologii. Dużym osiągnięciem Kliniki jest współpraca w badaniach wieloośrodkowych grup Quest-RA i EUSTAR, które zaowocowały wspólnymi publikacjami w prestiżowych czasopismach reumatologicznych takich jak: „Arthritis&Rheumatism”, „Arthritis Care Research”, „Annals Rheum Dis”, „Scandinavian J Rheum”, „Clin Rheum”, „J Rheumatology”.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2018