Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dla kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Kandydaci w wyborach na kadencję 2020-2024 urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. podlegają obowiązkowi lustracyjnemu zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.). 

 

Kandydaci składają:

 • oświadczenie lustracyjne – formularz pdf.
                                         formularz word. 
  składają osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o wykonywanie funkcji publicznej
   
 • informację lustracyjną – formularz pdf. 
                                     formularz word.
  składają osoby, które kiedykolwiek wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne.
   

W przypadku wątpliwości, czy i kiedy kandydat składał uprzednio oświadczenie lustracyjne, istnieje możliwość sprawdzenia tego faktu w wyszukiwarce zamieszczonej na stornie IPN: 

 

Oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.

 

Dokumenty są przedkładane Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za pośrednictwem Sekretarza właściwej Komisji Wyborczej, a w przypadku kandydata na Rektora Przewodniczącemu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za pośrednictwem Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Za zachowanie terminu złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej uważa się upływ terminu na zgłaszanie kandydatur tj.:

 1. na członka Kolegium Elektorów – do dnia 11.02.2020 r. do godz. 15.00
 2. na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lubinie – do dnia 16.03.2020 r. do godz. 15.00  
 3. na członka Senatu – do dnia 03.07.2020 r. do godz. 15.00

 

W razie nie złożenia wymaganych oświadczeń lub informacji w powyższych terminach zgłoszenie kandydata jest nieważne.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020