Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelniana Komisja Wyborcza

Aktualności

Szanowni Państwo,

Członkowie Społeczności Akademickiej,

 

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 r., które wpłynęło do Uniwersytetu przed godz. 23.00, wznowienie kalendarza wyborczego wymagało zatwierdzenia przez Senat.

 

Minister podzielił stanowisko Uczelni, zgodnie z którym niemożliwa stała się realizacja kalendarza wyborczego zatwierdzonego przez Senat Uczelni Uchwałą Nr CCCXXXI/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Terminarza Wyborczego na kadencję 2020-2024, który przewidywał zaopiniowanie przez Senat Uczelni w dniu 25 marca 2020 r. kandydatów na rektora.

Minister nie podzielił jednak stanowiska Uczelni w odniesieniu do delegowania przez Senat podjęcia decyzji przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, co do wznowienia kalendarza wyborczego, nawet w obliczu ówczesnej sytuacji epidemicznej i wysokiego ryzyka nieuzyskania quorum na kolejnym posiedzeniu Senatu Uczelni.

Skutkuje to koniecznością powtórzenia czynności zaopiniowania kandydatów przez Senat i czynności wskazania kandydatów przez Radę Uczelni, gdyż czynności te zostały podjęte w oparciu o zapisy unieważnionej Uchwały Senatu Nr CCCXLIV/2020 r. z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborczego.

Termin spotkania przedwyborczego w dniu 27 maja 2020 r. wynikał również z uchwały, która została unieważniona.

Po zatwierdzeniu przez Senat nowego terminarza wyborczego zostaną przeprowadzone dalsze czynności wyborcze.

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie     

/-/                           

prof. dr hab. Jarosław Dudka       

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020