Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)

20-059 Lublin

pokój nr 010

 

Sekretariat związku

mgr Magdalena Szymczyk-Pawlak

tel.: +48814487910

e-mail: magdalena.szymczyk-pawlak@umlub.pl

Wybory statutowe na kadencję 2018-2022

Szanowni Państwo

Członkowie NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

    

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zawiadamia, że w wyniku wyborów uzupełniających, na poszczególne funkcje zostały wybrane następujące osoby:

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Karwacki Mariusz - Dział Informatyczny
 • Król-Kołłątaj Elżbieta - Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
 • Łabiga Krystyna - Dział ds. Szpitali Klinicznych
 • Majdański Krzysztof - Dział Informatyczny

 

Delegaci do Regionalnej Sekcji Nauki:

 • Dmoszyńska-Graniczka Magdalena - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
 • Grzegorczyk Agnieszka - Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • Maciejewski Ryszard - Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
 • Mróz Anna - Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
 • Nazaruk Sławomir - Zakład Elektroradiologii
 • Widelski Jarosław - Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

 

Delegaci do Zarządu Regionu Środkowowschodniego:

 • Makarczuk Jacek – Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Nazaruk Sławomir – Zakład Elektroradiologii

 

Szanowni Państwo

Członkowie NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

      

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zawiadamia, że w dniach: 14 i 15 marca 2018 r. w godzinach od 11:00 – 14:00, odbędą się uzupełniające wybory z urną na Członków Komisji Rewizyjnej, delegatów Regionalnej Sekcji Nauki oraz delegatów do Zarządu Regionu Środkowowschodniego.

Urna wystawiona będzie w korytarzu przed Aulą budynku Collegium Novum przy Al. Racławickich 1.

 

W wymaganym terminie do Komisji Zakładowej wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na poszczególne funkcje:

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej (możliwość głosowania na 4 kandydatów):

 • Karwacki Mariusz - Dział Informatyczny
 • Kowalik-Płandowska Beata – Zakład Medycyny Jamy Ustnej
 • Król-Kołłątaj Elżbieta - Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
 • Kuśmierz Robert - Zakład Patofizjologii
 • Łabiga Krystyna - Dział ds. Szpitali Klinicznych
 • Majdański Krzysztof - Dział Informatyczny
 • Matejko-Gabryel Agnieszka - Dziekanat Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 • Stanek Marian - Klinika Ortopedii i Traumatologii
 • Szymanek Aneta – Zakład Medycyny Jamy Ustnej

 

Delegaci do Regionalnej Sekcji Nauki (możliwość głosowania na 6 kandydatów):

 • Dmoszyńska-Graniczka Magdalena - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
 • Grzegorczyk Agnieszka - Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • Maciejewski Ryszard - Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
 • Mróz Anna - Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
 • Muraczyńska Bożena - Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Nazaruk Sławomir - Zakład Elektroradiologii
 • Widelski Jarosław - Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

 

Delegaci do Zarządu Regionu Środkowowschodniego (możliwość głosowania na 2 kandydatów):

 • Kuśmierz Robert - Zakład Patofizjologii
 • Makarczuk Jacek – Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Nazaruk Sławomir – Zakład Elektroradiologii

 

Wszystkich Członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszamy do oddania głosów.

 

 

Szanowni Państwo

           

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zawiadamia, że w dniu 28.02.2018r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano przewodniczącego Związku – Pana mgr Jacka Makarczuka.

 

W skład Komisji Zakładowej, decyzją WZC z dnia 28.02.2018r. wejdą następujące osoby:

 • Brodzik Irena
 • Filipek Marcin
 • Góralczyk Krzysztof
 • Grzegorczyk Agnieszka
 • Maciejewski Ryszard
 • Nazaruk Sławomir
 • Pysiewicz Dagmara
 • Widelski Jarosław

Ze względu na brak kworum do oddania głosów na:

 • członków Komisji Rewizyjnej,
 • Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki oraz
 • Delegatów do Regionu Środkowowschodniego,

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuowaniu wyborów poprzez oddanie głosów do urny.

           

W związku z powyższym, do 07.03.2018 r. członkowie NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mogą zgłaszać swoją kandydaturę na powyższe funkcje. Wzory karty zgłoszenia oraz ankiety osobowej (dla delegatów) dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w zakładce NSZZ „Solidarność” oraz w sekretariacie – al.Racławickie 1, p.010 – niski parter. O terminie oraz miejscu wystawienia urny do głosowania oraz liście kandydatów będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

 

Szanowni Państwo,

           

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zawiadamia, że w dniu 21.02.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym nie wybrano Władz Związku UM w Lublinie z powodu braku kworum.

 

W związku z powyższym kolejne posiedzenie Walnego Zebrania odbędzie się 28.02.2018 roku o godz. 13:15 w Auli Collegium Novum, al. Racławickie 1.

Wszystkich Związkowców serdecznie zapraszamy do oddania głosu na:                    

 • Przewodniczącego Związku
 • Członków Komisji Zakładowej
 • Członków Komisji Rewizyjnej
 • Delegatów do: Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
 • Delegatów do Regionalnej Sekcji Nauki

 

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 13:30 w Auli Collegium Novum al. Racławickie 1, odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

 

Tematem zebrania będą wybory statutowe władz związku na kadencję 2018-2022. Uprzejmie prosimy wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o przybycie oraz potwierdzenie obecności osobiście w sekretariacie Związku, telefonicznie, bądź e-mailowo.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2018