Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.03.2021

Certyfikowane szkolenie dla studentów kierunku dietetyka współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja

Zakład Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, we współpracy z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, rozpoczynają w dniu 6 marca 2021 roku drugą edycję certyfikowanego szkolenia specjalistycznego, dedykowanego dla studentów kierunku dietetyka w UML pt. „Leczenie dietetyczne wrodzonych wad metabolizmu” (24 godziny dydaktyczne).

 

Szkolenie zrealizuje mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga, dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

 

W drugiej edycji szkolenia udział wezmą studenci III roku studiów I stopnia na kierunku dietetyka. Celem szkolenia jest wyposażenie studentów kierunku dietetyka w wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące roli żywienia w leczeniu chorych z wrodzonymi wadami metabolizmu.

 

Projekt realizowany jest pod nazwą: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

Kalendarz

Styczeń 2022