Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.03.2021

Ocena Śródokresowa - zasady przeprowadzania

Zasady oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Doktorant II roku Szkoły Doktorskiej ma obowiązek najpóźniej do 15 czerwca 2021 roku złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej teczkę zawierającą:
 

  1. sprawozdanie śródokresowe z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (zał. nr 1),
  2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe doktoranta,
  3. zapisaną na nośniku elektronicznym prezentację dotyczącą rozprawy doktorskiej.

 

Szczegółowe wytyczne zawarte w dokumentach poniżej:

 

Kalendarz

Styczeń 2022