Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia

Stypendium doktoranckie i projakościowe

W dniach od 17 września do 1 października 2018 będą przyjmowane w dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym.

W dniach od 17 września do 15 października 2018 będą przyjmowane w dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium projakościowego dla doktorantów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym. Stypendia są przyznawane na podstawie Państwa osiągnięć naukowych z roku akademickiego 2017/18, a dla doktorantów I roku na podstawie wyników rekrutacji.

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Lipiec 2022