Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wewnętrzne akty prawne

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zmieniającą zapisy regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr CCLV/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr CLVII/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Karta uczestnictwa

Załącznik do regulaminu na rok 2018/2019

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2021